Bruker ørner til å fange droner

Denne gangen skal vi skrive om noe som ikke er en teknologisk nyvinning, men som likevel er en kuriositet i forhold til relativt ny teknologi. Vi skal nemlig se litt på at ørner brukes i kampen mot de negative effektene som bruken av droner gir. Bruken av droner har økt veldig de siste årene. Dette gjelder både privat og kommersielt. Det er strenge regler for bruk av droner. I Norge er dette regulert av Luftfartstilsynets regelverk, og det er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som eventuelt gir dispensasjon fra regelverket.

Både positiv og negativ bruk av droner

Unicef, drone, transport av blodprøver i Afrika

Droner kan først og fremst brukes til mye positivt. De kan benyttes i kampen mot skred. En drone beveger seg enklere opp en bratt fjellside for å avdekke faren for ras både sommer som vinter. Mye tryggere er det også. I Afrika bruker for eksempel UNICEF dronene til å frakte blodprøver fra lokale helsestasjoner til laboratoriene i kampen mot HIV. Og på slagmarken brukes droner til å overvåke luftrommet i farlige områder eller der man mistenker at terrororganisasjoner holder på. Dette er en mindre farlig måte å samle inn etterretning på. Samtidig brukes droner også av folk som ikke har så gode intensjoner. De kan brukes av kriminelle og terrorister og utgjør i så henseende en potensiell sikkerhetstrussel.

Ørn som flyr og fanger en drone

Siden det blir stadig flere droner i luften utgjør de derfor et økende sikkerhetsproblem. Spesielt når de surrer rundt i luften over folkemengder, nær flyplasser eller nærmer seg viktige personer. I Nederland spekulerte politiet på hvordan de skulle hente ned de små farkostene. Tilslutt kom de frem til en lavteknologisk løsning på et høyteknologisk problem. De tok i bruk ørner som var trent til å fange droner i luften. Mange har trodd dette var bare tull, men dette har vist seg som en svært effektiv løsning. Ørnene er trent opp til å se på dronene som bytter. Og de er jo vant til å møte motstand når de jakter i naturen, så dronene byr ikke på større problemer. For de som skal trene ørnene er det et større problem at ørnene ødelegger dronene. Det gjør jo treningen kostbar.

Ikke farlig for ørnene

Drone og en ørn i luften

Noe tenker kanskje at dette er farlig for ørnene. De som har sett en drone vet jo at rotorbladene ikke er til å spøke med. Folk som har peiling på dette med dyrevelferd sier at det ikke er noe problem. Ingen av ørnene er blitt skadet under opplæring. Ørnene har svært kraftige føtter og klør med tykk hud. De er dermed fra naturens side tilpasset å tåle en trøkk i forbindelse med jakt. Hadde ørnene tatt skade av dette, ville de neppe tatt ned droner gang etter gang under treningen.