Velkommen til Spytud.no

Spytud.nu er en hjemmeside som skal fungere som en informasjonskanal for teknologisk utvikling. Målet er å informere om fremskritt i de vitenskaplige fagene, samt å bidra med informasjon om teknisk utdanning. Vi har mange varierte interesser, men i det store og det hele setter vi rammen rundt det som vi definerer som vitenskap og teknologi, og alt som måtte snike seg inn i disse i mellom definisjonene av dette.

Nyvinninger, teknologi og fremskritt

Vi samler informasjon og nyheter fra hele verden, selv om vi tilbringer mesteparten av tiden hjemme. Noen av oss reiser også rundt, og får se litt av hvert av det som skjer i verden. Derfor dekker vi også i stor grad de fremste gjennombruddene som skjer globalt. I dag finner man dem hovedsaklig i de mer utviklede og teknisk avanserte delene av verden, som i oljestatene i Gulfen, så vel som i den tekniske smeltedigelen i Californias Silicon Valley.

Men også norske hendelser og innovasjon dekkes av vår redaksjon, som ser frem til flere nyvinninger innen fornybar teknologi, så vel som ny design innen maritim industri.

Tekniske utdannelser og realfagene

En av våre samfunnsinteresser er å bidra til at det utdannes mer ingeniører, spesialiserte håndverkere, mekanikere og teknikere. Vi er overbeviste om at dette er fremtiden for Norge, og at dette som en yrkesretning også er et godt personlig valg i møte med fremtidens arbeidsmarked. Man stiller på mange måter godt rustet etter endt utdanning, samtidig som man bidrar til å optimere samfunnet og jobbe for en bedre verden.

Spionen for Teknologi, Utdanning og Design

På våre sider finner du alt du trenger å vite om det nyeste innen teknologi, utdanning og design. Vi forsøker å ligge i teten på hva som rører seg innen utviklingen av ny teknologi, hvordan denne utformes, og hvordan man utdanner seg i den riktige retningen for å være med på den rivende utviklingen innen teknologi og design.

Utdanning i Norge eller i utlandet?

Om du trenger noen gode råd om hvor du kan finne en utdanning som tar deg i retning av de harde STEM-fagene, så er du kommet riktig hos oss. Vi leverer oversikter over de beste universitetene og lærestedene. Design og teknologi hører som regel sammen, selv om man ikke skal forvente at man lærer begge deler i samme hus, eller at man skal trenge å beherske begge deler. Ny utvikling er så spesialisert at man må belage seg på å jobbe sammen med mange andre eksperter.

Nyheter innen teknologi og design

Vi er ikke trangsynte når det kommer til hva som tas med her. Alt av nyvinninger er interessante, og vi forsøker så godt vi kan å holde tritt med i utviklingen. De store messene for teknologi er det mange av, og vi beretter fortløpende fra disse. Vanligvis finner man de beste nyhetene i Japan, Tyskland og USA, men også Kina, Malaysia og India er i ferd med å trekke opp på feltet. Både nyttige nyvinninger, miljø-skånende nyvinninger, og komplett underholdende tull står her på planen for oss.

Du er hjertelig velkommen.