Spytud.nu er en hjemmeside som skal fungere som en informasjonskanal for teknologisk utvikling. Målet er å informere om fremskritt i de vitenskaplige fagene, samt å bidra med informasjon om teknisk utdanning. Vi har mange varierte interesser, men i det store og det hele setter vi rammen rundt det som vi definerer som vitenskap og teknologi, og alt som måtte snike seg inn i disse i mellom definisjonene av dette.

Nyvinninger, teknologi og fremskritt

Vi samler informasjon og nyheter fra hele verden, selv om vi tilbringer mesteparten av tiden hjemme. Noen av oss reiser også rundt, og får se litt av hvert av det som skjer i verden. Derfor dekker vi også i stor grad de fremste gjennombruddene som skjer globalt. I dag finner man dem hovedsaklig i de mer utviklede og teknisk avanserte delene av verden, som i oljestatene i Gulfen, så vel som i den tekniske smeltedigelen i Californias Silicon Valley.

Men også norske hendelser og innovasjon dekkes av vår redaksjon, som ser frem til flere nyvinninger innen fornybar teknologi, så vel som ny design innen maritim industri.

Tekniske utdannelser og realfagene

En av våre samfunnsinteresser er å bidra til at det utdannes mer ingeniører, spesialiserte håndverkere, mekanikere og teknikere. Vi er overbeviste om at dette er fremtiden for Norge, og at dette som en yrkesretning også er et godt personlig valg i møte med fremtidens arbeidsmarked. Man stiller på mange måter godt rustet etter endt utdanning, samtidig som man bidrar til å optimere samfunnet og jobbe for en bedre verden.