Hyperloop One

Den noe spesielle økonomiske- og makt- situasjonen i gulfstatene, har ført til at regionen er blitt hypermoderne, og et foregangsområde når det gjelder å teste ut ny teknologi og byggekunst. Herskere med få begrensninger av sin makt, kombinert med enorme oljeinntekter, er grunnlaget for det hele.

Her bygges det kunstige øyer, i eventyrlige former, for å tjene som en forstad for Dubai, eller verdens høyeste skyskraper, samt forsteder ute i ørkenen. Alt i alt et positivt resultat, for befolkningen så vel som for verden.

Hyperloop One er begynnelsen på en grønn transportrevolusjon

Hyperloop One erhomepagebannerimg_low det siste prosjektet i en lang rekke med underverk som er blitt bygget i Dubai. Dette høyhastihetstoget har noen spesielle trekk, som om det blir bygget kommer til å bli en prototype for resten av verden. Systemet kan nemlig ikke kun sammenliknes med et tog. Man kan like fullt beskrive systemet som å fly langs bakken, og nesten med å kjøre bil.

Kvantespranget er fortsatt på prototypestadiet, og en testbane på en Mile har blitt bygget i California.

Magnetisk levitasjon og akselerering i vakuum

Grunnlaget for den nye banen, som er planlagt for å forbinde Abu Dhabi med Dubai er magnetisk levitasjon og akselerering i vakuum. Små kapsler som kan minne om biler, vil bringe passasjerer fra deres hjem, og til stasjonen, hvor kapslene så pakkes sammen i en større transportmodul. Vel fremme i transportmodulen, overtar denne nå transporten. Som en torpedo stikkes denne inn i ett rør. Røret er så å si tomt for luft, slik at der ikke oppstår luftmotstand. Transportmodulen svever på ett magnetfelt, slik at det heller ikke oppstår friksjon fra bakkekontakt. Modulen flyr så gjennom røret i samme hastighet som et konvensjonelt fly. Slik vil store avstander kunne krysses på et minimum av tid.

Det hele er likevel fryktelig dyrt, så fremtiden får vise om man om tyve år kan runde jorden på en dag, eller mindre, og det langs bakken.