Kultur for design og funksjon

Skandinavisk design nyter stor anerkjennelse i verden, og våre designeres gode smak, samt ett øye for funksjonalitet har ført til at denne gode smaken nå selges i hele verden.

Forskjellene mellom for eksempeldansk design og design i nabolandet Tyskland er også iøynefallende. Det hele baserer seg nemlig på å finne en kulturell balanse mellom ingeniørene på den ene siden, og designerne på den andre siden. Ingen vil ha pene ting som ikke holder, eller ikke virker, og det samme gjelder den andre veien, om ikke like sterkt. Folk kan akseptere stygge ting som virker, men de pene tingene som virker, kommer likevel til å vinne i det lange løpet.

En nasjonal sammenlikning av smak og funksjon

Om man ser på tysk kultur, så er denne dominert av ingeniørene, og ingeniøren vil trumfe designere eller arkitekter hver eneste gang det blir litt trangt. Det hele er logisk, rasjonelt og mekanisk. Alt følger lover og retningslinjer, og det kreadesign-600x420tive eller ekstraordinære har vanskelig for å klare seg.

Danskene er kjent for å være friere og mer avslappet, og det kjenner man så igjen i de varene som kommer ut fra landet. Her snakker folk sammen uten en direkte overhengende autoritær struktur, som legger strenge retninger. Det betyr ikke at det ikke finnes føringer, eller disiplin for danske designere. Det som menes med dette, er at det er mer av det ene, og mindre av det andre.

Om man ser på tysk dekor så er det hele litt stivt i våre øyne. Tyskerne liker det slik, og de kjøper slike varer, men mange av dem avviker litt og tar turen på Ikea, eller på mer noble hus, når de innreder hjemme. De av dem som er mer internasjonale, og som har smakt litt på omverdenen, vet også å sette pris på det som kan virke både eksotisk, men også estetisk.