Ny kinesisk buss-trikk

Om man husker tilbake til OL i Beijing så husker man kanskje også hvilke store problemer vertslandet hadde med å holde himmelen over Beijing fri for smog og dårlig luft. Kinesiske byer er meget forurensede, og dette er noe som i Kinchina-straddling-busa blir sett mer og mer kritisk på. Til forurensningen bidrar selvfølgelig den tunge industrien, men også privatbilismen er i vekst. Så mange som 180 000 000 biler er på veiene i Kina i dag.

Det finnes også i kinesisk tenkning en oppfatning om naturvern, og dette begynner nå å gjøre seg merket. Landet befinner seg nemlig på det samme nivået av forurensning som man så i Europa på 1980-tallet, da man hos oss også så en oppblomstring av den grønne bevegelsen, samt mer politisk begrensning av forurensningen.

Det andre problemet som kinesiske byer lider under, på grunn av det økede antallet av biler, er at veiene ikke lenger holder stand. Selv om mange motorveier er bygget etter tysk mønster, er mange av de eldre byene preget av kronisk trafikk-kork.

Den nye bussen kjører over bilene

Den nye buss-trikken er en gigantisk doning som er lagd for å unngå trafikken og kaoset, ved å kjøre over bilkøene. Den har hjul på stylter, som strekker seg langt over den andre trafikken. Dertil går hjulene i spor som er montert på siden av veibanen, slik at det ikke er noen fare for å kjøre over hverken biler eller tilfeldige forbipasserende.

I bredden strekker denne bussen seg over to veibaner, og er omlag 8 meter i spennet. Dette gir plass til en stor mengde passasjerer. I prototypene som nå testes i Kina, får rundt 240 mennesker plass. I de videre planene er det snakk om å koble flere sett sammen, slik at flere tusen mennesker kan transporteres i en fart på rundt 60 kilometer i timen.