Opptakskrav til ingeniørstudier

Bilde av en eldre bygning. Og en iversikt over søkere på ingeniørstudierMange ønsker å ta en ingeniørutdannelse enten i Norge eller ved en utdanningsinstitusjon i utlandet. Ingeniører behøves bestandig. De utvikler teknologiske løsninger. Og de sikrer teknologiske systemer vi har i dag. Felles for alle ingeniøryrkene er at du må ha interesse for realfag. Spesielt fysikk og matematikk. En teknologisk utdannelse som ingeniør gir deg mange yrkesmuligheter. Ingeniører er involvert i mye av det vi omgir oss med. For eksempel bygninger, veier og avansert utstyr til industri. De er med på å utvikle produkter for fremtiden og løse tekniske utfordringer.

Det er mange retninger innenfor faget. Du kan utdanne deg til sivilingeniør. Eller du kan bli ingeniør innenfor bygg, kjemi, petroleum og data. Eller mange andre retninger. Skal du ta en ingeniørutdannelse i Norge må du komme inn ved et av lærestedene som tilbyr dette. Og da må du oppfylle visse krav.

Grafisk fremstilling av en motorvei med to hvite vindmøller i bakgrunnen. Teksten ingeniør og sivilingeniør

De fleste kommer inn på studiet ved å oppfylle kravet om generell studiekompetanse. Det må ligge i bunnen, men det holder ikke bare med det. Det kommer også spesielle opptakskrav i tillegg til dette kravet. I samordnet opptak til ingeniørstudiene i Norge har det fått koden HING. Det innebærer at den som søker må kunne dokumentere fag som fysikk og matematikk. Helt konkret er det Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 samt Fysikk 1.

Har man nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må man også dokumentere kunnskaper tilsvarende de samme fagene i matematikk og fysikk. Det kravet dekker man om man har bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplanen av 2014. Eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller bestått 2-årig teknisk fagskole fra tidligere ordninger.

Ingeniørstudentor foran en stor turbin

Med andre ord så går veien til ingenørstudier via forkurs om man ikke har tatt de nødvendige realfagene i løpet av årene på videregående som førte frem til generell studiekompetanse. Eller via en tredje vei. Søkere som mangler realfaglig fordypning kan også søke opptak gjennom tresemesterordning (TRESS) lokalt til høyskolen.

Ved noen steder kan det forekomme at man i første semester tar grunnleggende kjemiemner som bygger på Kjemi 1. For studenter som ikke har Kjemi 1 anbefales det da et forkurs i kjemi. Som gjerne starter en uke før immatrikuleringen i august.