Spytud studier 1

Grafisk fremstilling av en motorvei med to hvite vindmøller i bakgrunnen. Teksten ingeniør og sivilingeniør